English language Suomen kieli Russian language

Maly Vudyavr järven kierros

Reitti 4

Reitin voi aloittaa vierailemalla Hiipinän tunturialueen tutkimusaseman, «Tiettan» muistomerkillä, joka sijaitsee Poachvumchorr-vuoren juurella Maly Vudyavr järven itärannalla. Sinne johtaa tie, jota voi ajaa henkilöautolla. Tutkimusasema aloitti toimintansa vuonna 1930. Se tuhoutui toisen maailmansodan aikana. «Tietta» oli nykyisen Venäjän Tiedeakatemian alaisen Kuolan Tiedekeskuksen edeltäjä. Se toimi tukikohtana geologisille retkikunnille, jotka tutkivat Hiipinän alueen geologiaa. Akateemikko A.E.

Maly Vudyavr-järven kierros

Fersman (1883–1945) toimi tutkimusaseman johtajana sen perustamisesta alkaen aina kuolemaansa asti. Maly Vydyavr-järven laakso on myös glasiaaligeologisesti mielenkiintoinen. Sen itäreunalla on jääkauden aikana jäätikkökielekkeen eteen kerrostuneita moreeniselänteitä, jotka sulkevat laakson suun. Länteen avautuu mahtava näkymä Takhtarvumchorr-vuoren kallioisella rinteellä oleviin painanteisiin eli onsiloihin, joissa lumipeite säilyy säännöllisesti pitkälle kesään.

Tutkimusaseman muistomerkiltä reitti johtaa hyvää polkua pitkin koilliseen yli Poachok-joen kohti aluetta, jossa on aikanaan tehty tutkimuskairauksia. Jatkettaessa lähimmille kalliopaljastumille on kiivettävä ensin suurten lohkareiden muodostamalle vyörykivikolle eli talusmuodostumalle. Kalliopaljastumilla voi löytää harmaanvihreitä tinguaiittijuonia, joissa näkyy vyöhykkellisiä solumaisia rakenteita. Vastaavia rakenteita ei löydy mistään muualta maailmasta. Nämä kivet olisivat missä tahansa mineraalikokoelmassa sen kiinnostavimpia käytteitä. Etäämpänä reitti ohittaa onsiloita, joiden pohjilla kasvaa matalaa tunturikoivikkoa.

Molybdeniitti kaivoksen alapuolisella rinteellä on 1930-luvulla tehdyissä malminetsinnöissä syntyneitä tutkimuskaivantoja. Niistä voi yhä edelleen löytää näytteitä, joissa on molybdeenihohdetta metasomaattisesti muuttuneessa albiittikivessä. Molybdeenihohde ei esiinny isoina kiteinä eikä se myöskään ole ulkonäöltään huomiota herättävä, mutta malmityyppi on epätavallinen. Reitin varrella voi löytää muita Hiipinän alueen mineraaleja, ennen kaikkea eudialiitin eri muunnoksia. Reitti jatkuu 1930-luvulla tehtyä tietä alas Vudyavryok-joelle, joka ylitetään kahlaamalla. Kierrosreitti päättyy takaisin lähtöpaikalle.

Huomioi. Reitti ei ole vaativa ja sen kiertämistä helpottaa vielä, jos jättää auton lähtöpaikalle. On suositeltavaa hankkia avuksi paikallinen opas, jos haluaa lisätietoa hiipinätunturit geologisesta kehityksestä ja historiasta. Kallioiden juurella on kaikkialla isoista lohkareista syntyneitä talusmuodostumia. Osa lohkareista on sammalten peittämiä ja liukkaita. Louhikoilla kuljettaessa tulee olla erityisen varovainen.

Индекс цитирования     Яндекс.Метрика