English language Suomen kieli Russian language

Sinisten järvien laakso ja Pyrrhotiittikuru

Reitti 1

Reitti alkaa Kirovskin kaupungin etelälaidalla Solnechanaja-kadun reunalla olevien talojen takaa. Ne sijaitsevat kirkon yläpuolella olevalla rinteellä. Kirovskin hotellien henkilökunta ja kaupungin asukkaat auttavat myös reitin lähtöpaikan löytämisessä. Hyvä polku nousee ylös läpi metsikön ja Aykuayvenchorr-vuoren jyrkän rinteen yli laakson suulle. Laakson kalliorinteet ovat kiipeilijöiden suosiossa. Reitin alussa, lähes pystysuorassa kallioseinämässä on nähtävissä 1950-luvulla alkalipegmatiittiin tehty kaivoskuilu.

Sinisten järvien laakso ja Pyrrhotiittikuru

Rinteen juurella voi havaita geologisesti ainutlaatuisia, läpimitaltaan 10 cm - 1 metr olevia «egiriinipommeja», jotka koostuvat säteittäisesti kiteytyneestä egiriinistä. Niiden keskiosassa näkyy usein maidonvalkeaa analsiittia, joka joskus esiintyy harvinaisina tetragonitrioktaedrisina kiteinä. Egiriinipommit kelpaisivat näytteiksi mihin tahansa mineraalikokoelmaan. Laakson alkupäässä on myös valmiiksi rakennettuja tulentekopaikkoja taukoa varten. Tämän jälkeen polku jatkuu Sinisten järvien muodostamaa nauhaa seuraten. Veden sininen väri johtuu kallioperän korkeasta alkalimetallipitoisuudesta. Laakson keskikohdassa polku kääntyy jyrkästi oikealle kohti suurinta järveä.

Järven rannalla vietetyn lepohetken jälkeen on palattava takaisin polulle ja noustava ylös jyrkkää rinnettä tasanteelle, joka johtaa kaakkoon Pyrhotiittikuruun. Kuru on akateemikko Alexander Fersmanin nimeämä. Ensin on ylitettävä Rasvumchorr-vuorella olevalle JSC «Apatit» kaivokselle johtava maantie. Sen jälkeen polku jatkuu Aikuaivenjok-jokea seuraten. Siihen laskevassa ensimmäisessä sivujoessa näkyy vesiputous, jossa keväisin virtaa runsaasti vettä.

Joen reunalta ja pohjasta sekä polun varrella olevista kalliopaljastumista voi löytää viehättäviä egiriinejä, eudialiitteja ja muita Hiipinän mineraaleja. Pyrrhotiittikurusta näkyvät ensimmäisinä vasemmanpuoleisilla rinteillä olevat punertavat kivikasat. Niiden läheltä löytyy kaksi kaivoskuilua. 1930-luvulla alueen magneettikiisuesiintymästä otettiin koenäytteitä lannoiteteollisuuden tarvitseman rikkihapon valmistusta varten, mutta kaivostoimintaa ei milloinkaan aloitettu, koska rikkiä saatiin muualta. Kun jotkut loput joen, voit palata Kirovskiin tai samalla tiellä tien ja poimia auton siellä Apatiittiin tai Kirovskiin.

Huomioi. Hiipinän alueella on vain vähän polttopuuta. Luontoa suojellakseen retkeilijän tulee käyttää retkiruoan valmistuksessa kannettavaa kaasukeitintä. Luonnonvedet ovat voimakkaasti emäksisiä johtuen kallioperän kivilajeista. Vesi on juomakelpoista muualla paitsi toiminnassa olevan JSC «Apatit» kaivoksen lähellä olevilla alueilla. Matkan varrella voi poimia sieniä ja marjoja.

Индекс цитирования     Яндекс.Метрика